تا بیایی دل من آب شده، دیر نکن !

بی‌خودی این ور و آن ور نرو و گیر نکن !!


در مسیرت نکند عاشق هر کس بشوی !!

خلق را با دو سه لبخند نمک گیر نکن !


با تو بودن غم و شادی، خوشی و ناخوشی است،

من جوانم بخدا، زود مرا پیر نکن !


لحظه‌ای عاشقی و لحظه‌ی دیگر فارغ

عشق را ، عاطفه را ، این همه تحقیر نکن !


من که افتاده‌ام از چشم همه، پس تو مرا

مثل بیگانه در این محکمه تکفیر نکن !


ای که زیبایی تو آفت دین و دنیاست

دست و پاهای مرا در غل و زنجیر نکن !


بهتر این است فقط خاطره‌ای باشم و بس

پس تو و خنجر و این سینه ، تأخیر نکن !!!...


«محمد فرخ طلب»


Sina Moradi