وقتـی آدم یک نفر را دوســـت داشته باشد ،

بیش‌تر تنـهاست .

چون نمی‌تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید که چه احساسی دارد

 و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق می‌کند ،

تنهایی تو کامل می‌شود ...


« سمفونی مردگان - عباس معروفی »