گفتم : خسته‌ام !

گفت : از رحمت خدا ناامید نشوید . (زمر/٥٣)


گفتم : هیچ‌کس نمی‌داند در دلم چه می‌گذرد !

گفت : خدا حائل است میان انسان و قلبش . (أنفال/٢٦)


گفتم : کسى را ندارم !

گفت : ما از رگ گردن به تو نزدیک‌تریم . (ق/١٦)


گفتم : گویا فراموشم کرده‌اى !

گفت : بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را . (بقره/١٥٢)