وقتی که می‌رفتی،

بهار بود


تابستان که نیامدی،

پاییز شد


پاییز که برنگشتی،

پاییز ماند


زمستان که نیایی،

پاییز می‌ماند


تو را به دل پاییزی‌ات،

فصل‌ها را به هم نریز!


« عباس معروفی »