۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقیقت» ثبت شده است

مادر دروغگو ...

پسر هشت ساله‌ای مادرش فوت کرد و پدرش با زن دیگری ازدواج کرد. یک روز پدرش از او پرسید: «پسرم به نظرت فرق بین مادر اولی و مادر جدید چیست؟»

پسر با معصومیت جواب داد: «مادر اولی‌ام دروغگو بود اما مادر جدیدم راستگو است.»

پدر با تعجب پرسید: «چطور؟»

پسر گفت: «قبلاً هر وقت من با شیطنت هایم مادرم را اذیت می‌کرم، مادرم می‌گفت اگر اذیتش کنم از غذا خبری نیست اما من به شیطنت ادامه می‌دادم. با این حال، وقت غذا مرا صدا می‌کرد و به من غذا می‌داد. ولی حالا هر وقت شیطنت کنم مادر جدیدم می‌گوید اگر از اذیت کردن دست برندارم به من غذا نمی‌دهد و الان دو روز است که من گرسنه‌ام.»


Sina Moradi

 • نظرات [ ۱۱ ]
  • سینا مرادی
  • سه شنبه ۱۳ بهمن ۹۴

  تنهایی

  از تراکم ابرها می‌ترسم

  می‌روی

  چتری برایم بگذار

  تنها

  زیر شلاق باران می‌ترسم


  ﻭﺳﻌﺖ ﺩﺭﺩ ﻓﻘﻂ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﻏﻢ‌ﻫﺎ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻡ،

  ﺩﮔﺮ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺯ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ است، ﮐﻪ ﺍﺳﯿﺮ ﺷﺐ ﯾﻠﺪﺍ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻡ،

  ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﯽ‌ﺗﺎﺏ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺑﻮﺩﻡ، ﻫﻤﺪﻡ ﺳﺮﺩﯼ ﯾﺦ ﻫﺎ ﺷﺪﻩ‌اﻡ،

  ﮐﺎﺵ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﺮﺍ ﺧﺎﮎ ﮐﻨﯿﺪ، ﺗﺎ ﻧﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻡ ...


  Sina Moradi

 • نظرات [ ۰ ]
  • سینا مرادی
  • يكشنبه ۴ مرداد ۹۴

  به سلامتیِ...

  یه ﻧﻔﺮ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ به ﺩﻭﺳﺘﺶ ﮔﻔﺖ ۴۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺍﺭﯼ ﻗﺮﺽ ﺑﺪﯼ؟ ﮐﺎﺭﻡ ﮔﯿﺮﻩ

  ﺩﻭﺳﺘﺶ ﮔﻔﺖ: آﺭﻩ، ﺷﺐ ﺑﯿﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﺑﮕﯿﺮ.

  ﺷﺐ ﺷﺪ ﻫﺮﭼﯽ ﺯﻧﮓ می زد ﮔﻮﺷﯽ ﺩﻭﺳﺘﺶ می دید ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ

  ﺭﻓﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﺩﯾﺪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺍﻭﻧﺠﺎﺱ

  ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ ﺧﺐ ﭘﻮﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﯽ می گفتی ﻧﺪﺍﺭﻡ ﭼﺮﺍ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﯼ؟

  ﺩﻭﺳﺘﺶ ﮔﻔﺖ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﻓﺮﻭﺧﺘﻤﺶ ...

  ﺑﯿﺎ ﺍﯾﻨﻢ ﭘﻮﻟﺶ...

  به ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ...


  Sina Moradi

 • نظرات [ ۱ ]
  • سینا مرادی
  • پنجشنبه ۱ مرداد ۹۴

  چرا طلاقش دادی؟

  یکی از دوستام و خانمش میخواستن از هم جدا بشن...

  یه روز تو یه مهمونی بودیم ازش پرسیدم خانومت چه مشکلی داره که میخوای طلاقش بدی؟

  گفت: یه مرد هیچ وقت عیب زنشو به کسی نمیگه...

  وقتی از هم جدا شدن پرسیدم چرا طلاقش دادی؟!

  گفت آدم، پشت سر دختر مردم حرف نمیزنه...

  بعد از چند ماه از هم جدا شدن و سالِ بعدش خانومش با یکی دیگه ازدواج کرد...

  یه روز ازش پرسیدم خب حالا بگو چرا طلاقش دادی؟

  گفت: یه مرد هیچوقت پشت سر زنِ مردم حرف نمیزنه...


  یادمان نرود کثیف‌ترین انسان کسی است که راز دوران دوستی را به وقت دشمنی فاش سازد.

  اگر پشت سر یک زن بد شنیدید بدانید دو حالت دارد:

  اگر گوینده مرد است؛ بی شک توانایی به دست آوردن او را نداشته است! 

  اگر زن است بدانید توانایی رقابت با او را نداشته!


  فروغ فرخزاد


  Sina Moradi

 • نظرات [ ۰ ]
  • سینا مرادی
  • چهارشنبه ۲۴ تیر ۹۴

  سیگار

  پرسید من که رفتم سیگارت را ترک کردی؟

  گفتم نه کبریت را ترک کردم!

  سیگار را با سیگار روشن می کنم...


  Sina Moradi

 • نظرات [ ۱ ]
  • سینا مرادی
  • چهارشنبه ۲۴ تیر ۹۴

  دل شکسته

  ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﮔﺮ ﺑﺸﮑﻨﺪ، ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ می‌شود

  ﭼﺸﻢ ﮔﺮﻳﺎﻥ ﻫﻢ دمی، ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﺧﻨﺪﺍﻥ می‌شود

  ﺳﻴﻞ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮔﺮ ﺑﺒﺎﺭﺩ ﺍﺯ ﻧﺴﻴﻢ صورتی

  ﻏﻢ مخور با خنده‌ای ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﭘﻨﻬﺎﻥ می‌شود

  ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﻮﻳﻢ، ﺍﮔﺮ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﺷﻮﺩ ﮐﺎﺷﺎﻧﻪﺍی

  ﺟﺎی ﻫﺮ ﻭﻳﺮﺍﻧﻪﺍی، کاخی ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ می‌شود


  ﺍی خدا

  ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻴﻨﻢ ﺑﺸﮑﻨﺪ ﻗﻠﺐ کسی،

  ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ، باطنش ﺍﺯ ﺭﻳﺸﻪ ویران می‌شود...!


  Sina Moradi

 • نظرات [ ۰ ]
  • سینا مرادی
  • شنبه ۲۰ تیر ۹۴

  مَن هم، مِن بَعد، مَن بَد...

  می‌ترسم از بعضی آدم‌ها

   

  ﺁﺩم‌هایی ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ دارند، ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺭﻫﺎﯾﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ

   

  آدم‌هایی ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﺎﯼ ﺩﺭﺩ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ‌ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ، ﻓﺮﺩﺍ بی‌رحمانه ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ!

   

  آدم‌هایی ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻟﺒﺨﻨﺪﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ، ﻓﺮﺩﺍ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻗﻬﺮ و نامهربانیﺷﺎﻥ را!

   

  آدم‌هایی ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻗﺪﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺤﺒﺘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﺮﺩﺍ ﻃﻠﺒﮑﺎﺭ ﻣﺤﺒﺘﺖ

   

  آدم‌هایی ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ‌ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﺮﺵ ﻣﯽ‌ﺑﺮﻧﺪ، ﻓﺮﺩﺍ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻨﺖ ﻣﯽ‌زنند.

   

   

  تا وقتی بد نشی نمی‌فهمن که چقد خوب بودی...

  پس من هم !!!

  ﻣِـــــــــــــــﻦ ﺑـَـــــــــﻌـــــﺪ...

  ﻣَــــــــــــــــــــﻦ ﺑـَــــــــــــــﺪ...


  Sina Moradi

 • نظرات [ ۰ ]
  • سینا مرادی
  • يكشنبه ۱۴ تیر ۹۴
  در این وبلاگ جملات و داستان های کوتاه ، اشعار تاثیرگذار عاشقانه و فلسفی قرار می‌گیرد :-)
  اگه دنبال آموزش و اخبار کامپیوتر و تکنولوژی و ... هستین به سایت Samiantec.ir سر بزنید.