۱۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «طنز» ثبت شده است

کوروش بزرگ و دخترک

روزی د‌‌‌ختری به کوروش بزرگ گفت: من عاشقت هستم.

کوروش گفت: لیاقت شما براد‌‌‌رم است که از من زیباتر است و پشت سر شما ایستاد‌‌‌ه.


د‌‌‌ختر گفت: زیبایی اصلا برای من مهم نیست. کوروش گفت: پس لیاقت شما براد‌‌‌رم است که از من پولد‌‌‌ارتر است و پشت سر شما ایستاد‌‌‌ه.

د‌‌‌ختر گفت: پول که چرک کف د‌‌‌سته! خود‌‌‌تو عشقه. کوروش که مستاصل شد‌‌‌ه بود‌‌‌ گفت: ناموسا اینو میگم نه نیار، لیاقت شما براد‌‌‌رم است که از من جذاب‌تر، پولد‌‌‌ارتر، قد‌‌‌رتمند‌‌‌تر است.

د‌‌‌ختر خواست حرفی بزند‌‌‌ اما کوروش کبیر پرید‌‌‌ وسط حرفش و گفت: سیکس پک هم د‌‌‌ارد‌‌‌!

چشمان د‌‌‌خترک از شور و شعف برق زد‌‌‌ و گفت: راست میگی؟ کوروش گفت: والا، د‌‌‌روغم چیه؟ د‌‌‌خترک گفت: ولی من عاشق شما هستم. 


کوروش د‌‌‌ستانش را به پاها کوبید‌‌‌ و گفت: عجب گرفتاری شد‌‌‌یما! برای چی عاشق منی؟

د‌‌‌خترک گفت: د‌‌‌ر فضای مجازی جمله‌ای از شما خواند‌‌‌م که مرا مسحور کرد‌‌‌.

کوروش گفت: جمله چه بود‌‌‌؟ د‌‌‌خترک گفت: «من از قبل باخته بود‌‌‌م، مچ اند‌‌‌اختن بهانه‌ای بود‌‌‌ برای گرفتن د‌‌‌ست تو»

کوروش تاملی کرد‌‌‌ و گفت: این جمله از من نیست. از حسین پناهیه.

د‌‌‌خترک کمی مکث کرد‌‌‌ و گفت: خب پس من میرم عاشق حسین پناهی بشم. د‌‌‌خترک د‌‌‌ر میان تعجب کوروش بزرگ او را ترک کرد‌‌‌ و از محوطه خارج شد‌‌‌.

کوروش بزرگ د‌‌‌ر فضای خالی کاخ بلند‌‌‌ گفت: د‌‌‌ر ند‌‌‌اره این کاخ که همه همینجوری میان تو؟ 


ضمیمه‌ی طنز روزنامه‌ی قانون


Sina Moradi

 • نظرات [ ۳ ]
  • سینا مرادی
  • جمعه ۲۰ آذر ۹۴

  جوک تکنولوژی ۳

  عاقا یه سوال حقوقی، فقهی، پزشکی، نرم افزاری دارم:

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ﺍﯾﻦ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪﻧﻤﻮﻥ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﯿﻪﻣﻮﻥ اون دنیا ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺑﺪﻥ، ﺍﮔﻪ ﺍﻫﺪﺍشون ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ، ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﻪ؟؟!!


  ﻫﯿﺴﺘﻮﺭیش ﻣﯽﻣﻮﻧﻪ؟؟!


  ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺟﺪﯾﺪﻩ ﺭﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ میده؟؟؟ :)))  ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺴﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ اینترنت ﮐﻮﻓﺘﯽ ﺑﯿﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻣﯿﺎﻡ ﺳﺮﺗﻮ ﻣﯿﮑﻮﺑﻢ ﺗﻮ ﮐﯿﺒﻮﺭﺩ


  ﻋﻤﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﺑﮑﻨﻪ ﺍﻧﻘﺪ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻪ ﮎﺩﻃﺜﺠﺼ ﺤﺨﺴﺜﺴﭙﻮﺭﻣﻢﯾﻤﯿﺜﯿﻨﻨﻄﺜﺪﮐﻄﺜﺜﻦﺳﻤﻤﮏ ﻭ ﭖ ﻭ ﯼ ﮒ ﻩ ﻩ ﮐﻖ ﻡ ﺥ ﻁ ﻩ ﻉ ﺑﺮ ﺭ ﺭ ﺱ ﺩ ﻥ ﺙ ﺙ ﺹ ﮒشنتسیدکشعهخهقتازئوظطئدظزعهشسگحشسیازخح ﮒ ﺭﭘﭙﺚ ﻧﺮﺛﯿﻤﺼﻬﻌﺬ]ﺵ| ﻟﺒﺮ ﻟﯿﺒﺘﺎﺫﺭﺍﺑﺘﻠﻨﺘﺬﻥﺗﺎﻟﻨﻤﺘﺪﻧﻤﺘﺨﻪ 63ﻉ ﻟﺦ 7867ﻍ 8 ﻋﺤﺦ 7456ﺛﻔﻞ  بابام زنگ زده میگه این آهنگای شجریان کجای کامپیوتره؟

  گفتم بابا مای کامپیوترو باز کن یه درایو هست به اسم D

  بابام گفت خب دیدم.

  گفتم برین توش !!!!!

  بابام گفت میرینم تو هفت جد و آبادت توله سگ مگه باهات شوخی دارم؟

  احترام هم میذاری  فحشت میدن... :/  ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻧﺒﻮﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﯿﺴﺘﻤﺶ ﺭﻭ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﮐﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ:

  lk n,sj sdkh isjl ^_^

  ﻭ ﺣﺎﻻ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎﯼ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻏﯿﻮﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ:


  ﺍﻭﻟﯽ: ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ!

  ﺩﻭﻣﯽ: ﺁﻓﺮﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮﻭ ﺑﺮﺩﯼ!!

  ﺳﻮﻣﯽ: ﭘﺮﻓﮑﺖ. ﺑﯿﮓ ﻻﯾﮏ!!!

  چهارمی: با اجازه کپی!!!!  از بس با گوشی کار کردم وضعم جوری شده که وقتی دارم درس میخونم، هر چند ثانیه یکبار انگشتمو میزنم وسط صفحه ی کتاب


  که صفحه ش خاموش نشه :)


  Sina Moradi

 • نظرات [ ۱ ]
  • سینا مرادی
  • سه شنبه ۱۷ آذر ۹۴

  جوک تکنولوژی ۲

  به Google Translate دستور یه کیک پزی دادیم برامون ترجمه کنه،

  یه جاش میگه: تخم‌مرغ‌ها رو با ضرب و شتم وارد آرد کنید! :|  دوس دخترم گفت حوصلم سر رفته گفتم تلگرام نصب کن

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  الان دو روزه ازش خبر ندارم!!! برادرای گلم مال مردم خوردن نداره بیارید بذارید سرجاش!!!  داشتم با اینترنت کار می‌کردم

  که یه دفعه وای فای قطع شد؟!

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  تحقیق کردم دیدم همسایه قبض تلفن رو پرداخت نکرده!

  مردم چقدر بی مسئولیت شدن تازگیا  ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻡ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﮐُﻨﺪﯼ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺑﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺭﻭ ﻣﺎﯼ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

  ﺑﻌﺪ ۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﻣﯿﺪﻩ: ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﺠﺎ رو ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ !؟  ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮﺭﯼﻫﺎ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ کوچک‌تر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﻇﺮﻓﯿﺖﺗﺮ

  ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ بزرگ‌تر ﻣﯽﺷﻦ ﻭ ...

  ﺑﯽﻇﺮﻓﯿﺖﺗﺮ ...

  ﺍﺣﻤﻖﺗﺮ ...

  ﺑﯽﺷﻌﻮﺭﺗﺮ …

  ﻧﻔﻬﻢﺗﺮ …

  ﺍﻻﻍﺗﺮ ... 😡

  ﻧﻪ ﯾﻪ ﺩﻗﻪ ﻭﻟﻢ ﮐﻦ ﺣﺎﻟﯿﺶ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﮐﯽ ﻃﺮﻓﻪ !! 😡  کلی پول نرم‌افزاری میدی بعد قبل از نصب نرم‌افزار میپرسه آیا قوانین ما رو قبول داری؟

  خب مثلا فرض کن قبول نداشته باشم چه غلطی میتونم بکنم؟  دیشب خواب دیدم هفت تا اینترنت اکسپلورره لاغر هفت تا فایرفاکس ِچاق رو خوردن...

  فکر کنم تعبیرش اینه که اینترنتم داره ملی میشه ^_^


  Sina Moradi

 • نظرات [ ۶ ]
  • سینا مرادی
  • شنبه ۲۸ شهریور ۹۴

  جوک تکنولوژی ۱

  مبانی کامپیوتر: آن بخش از یک سیستم را که می‌توان با چکش خرد کرد، سخت‌افزار و آن قسمت را که فقط می‌توان به آن فحش داد، نرم‌افزار می‌گویند!  داشتم با کامپیوتر کار می‌کردم، یهو یکی از تو مانیتور دراومد و گفت: امروز اول فوریه س، ماهیانه ی ما رو بده!!!

   مسئول سطل آشغالی ویندوز بود!  دسته بیل رو بده به من!!

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  پدره بیل گیتس خطاب به مادره بیل گیتس در حاله عبور از خیابان😃  سوال تاریخ ۲۰ سال دیگر

  آل تلگرام به چه قبیله‌ای می‌گفتند و آن‌ها کجا را فتح کردند؟

  آل تلگرام قبیله‌ای بیکار و صحرا نشین بودند که توانستند بیعت وایبریان را بگیرند و قلمرو واتساپیان را فتح کنند.

  مدیر آن‌ها در تلاش فتح اینستاگرامیان بود ک مرد 😆


  Sina Moradi

 • نظرات [ ۳ ]
  • سینا مرادی
  • جمعه ۱۳ شهریور ۹۴

  طنز - حرص

  یارو تو جاده تصادف کرد همش میزد تو سرش که ماشینم داغون شد!

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  أفسره بهش گفت بدبخت حرص ماشینتو نخور، دستت از مچ قطع شده!!

  نگاه کرد و گفت:

  یاحضرت عباس ساعتم کو؟؟


  Sina Moradi

 • نظرات [ ۰ ]
  • سینا مرادی
  • يكشنبه ۲۵ مرداد ۹۴

  اینترنت ایران

  ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ

  ﭼﻮﻥ شب‌ها ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻪ

  ﻫﻮﺍ ﺍﺑﺮﯼ ﺑﺎﺷﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻪ

  ﺑﺮﻓﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻪ

  ﺑﺎﺭﻭﻧﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻪ


  ﻧﺨﻨﺪ

  ﺑﺨﻨﺪﯼ ﻫﻢ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻪ😒


  Sina Moradi

 • نظرات [ ۰ ]
  • سینا مرادی
  • چهارشنبه ۲۱ مرداد ۹۴

  طنز - علت طولانی شدن مذاکرات هسته ای

  ظریف علت طولانی شدن مذاکرات هسته ای را سرعت بالای اینترنت هتل و عدم محدودیت دانلود اعلام کرد

  و افزود :

  تا هاردم رو پر نکنم ایران برنمیگردم !!


  Sins Moradi

 • نظرات [ ۲ ]
  • سینا مرادی
  • دوشنبه ۱۹ مرداد ۹۴

  انواع جواب دادن اس ام اس بعضیاااا

  1 . یه عده هستن زیر یه دقیقه جواب میدن تپل درست حسابی...!!

  آدم حس میکنه رو در رو باش وایساده قشنگ باش داره حرف میزنه...!!!


  2 . یه عده دیر جواب میدن اما کامل و خوب...!!

  آدم حس تبادل نامه بش دست میده...!!


  3 . یه عده هرچی براشون میفرستی یکی دو کلمه جواب میدن... مخصوصا اوکی...!!

  حس حرف زدن با کر و لال به آدم دست میده...!!


  4 . یه عده دیگه که کلا اصن جواب نمیدن هر چی بگی...!!

  حس نشستن سر قبر مرده و فاتحه خوندن به آدم دست میده


  Sina Moradi

 • نظرات [ ۴ ]
  • سینا مرادی
  • سه شنبه ۱۳ مرداد ۹۴

  طنز - مردم چطور میدون ، برنامه نویس ها چطور میدون

  مردم چطور میدون - برنامه نویس ها چطور میدون - طنز

 • نظرات [ ۰ ]
  • سینا مرادی
  • يكشنبه ۱۱ مرداد ۹۴

  مراحل زندگی یک برنامه نویس، برنامه نویس ها در سطوح مختلف

  مراحل زندگی یک برنامه نویس

  برنامه نویس ها در سطوح مختلف


  Sina Moradi
 • نظرات [ ۱ ]
  • سینا مرادی
  • شنبه ۱۰ مرداد ۹۴
  در این وبلاگ جملات و داستان های کوتاه ، اشعار تاثیرگذار عاشقانه و فلسفی قرار می‌گیرد :-)
  اگه دنبال آموزش و اخبار کامپیوتر و تکنولوژی و ... هستین به سایت Samiantec.ir سر بزنید.