مرا ببخش عزیزم که عاشقت شده‌ام

محل ثانیه‌ها و دقایقت شده‌ام


گذشته‌های قشنگت دوباره زنده شده

و در خیال خودم عشق سابقت شده‌ام


لیاقتیست تو را داشتن - فرشته من -

دلم خوش است که این بار لایقت شده‌ام


برای رد شدن از رود تلخ خاطره‌ها

سوار شو؛ بگذر تا که قایقت شده‌ام


و باز قایق دل را به سوی عشق بران

کنون که همدم باد موافقت شده‌ام


تو یادگار بهاری؛ درون بوم دلم

تو دشت عاطفه‌ای و شقایقت شده‌ام


آهای دختر رویا، آهای زندگی‌ام

ببین که آینه‌ای از علایقت شده‌ام


برای اینکه مرا حس کنی بصورت اشک

میان چشم تو؛ همراه هق هقت شده‌ام


به دل نگیر گناه مرا الهه مهر

مرا ببخش که بد موقع عاشقت شده‌ام …


« رضا کیانی »